CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Đang gửi
EN

menu

 • Biểu tượng phồn vinh
  vươn mình kiêu hãnh

  Với thiết kế 27 tầng nổi, Apec Mandala Wyndham Phú Yên vươn mình kiêu hãnh trở thành tâm điểm giữa thành phố biển Tuy Hòa với ý nghĩa là một biểu tượng của sự phồn vinh. Tổ hợp căn hộ, khách sạn, thương mại, dịch vụ Apec Mandala Wyndham Phú Yên cùng bước trên hành trình cùng Phú Yên "vươn mình ra biển lớn".

 • Biểu tượng phồn vinh
  vươn mình kiêu hãnh

  Với thiết kế 27 tầng nổi, Apec Mandala Wyndham Phú Yên vươn mình kiêu hãnh trở thành tâm điểm giữa thành phố biển Tuy Hòa với ý nghĩa là một biểu tượng của sự phồn vinh. Tổ hợp căn hộ, khách sạn, thương mại, dịch vụ Apec Mandala Wyndham Phú Yên cùng bước trên hành trình cùng Phú Yên "vươn mình ra biển lớn".

 • Biểu tượng phồn vinh
  vươn mình kiêu hãnh

  Với thiết kế 27 tầng nổi, Apec Mandala Wyndham Phú Yên vươn mình kiêu hãnh trở thành tâm điểm giữa thành phố biển Tuy Hòa với ý nghĩa là một biểu tượng của sự phồn vinh. Tổ hợp căn hộ, khách sạn, thương mại, dịch vụ Apec Mandala Wyndham Phú Yên cùng bước trên hành trình cùng Phú Yên "vươn mình ra biển lớn".